Būvniecība

  • Rūpniecisko ēku un būvju būvniecība un remonts
  • Sabiedrisko ēku būvniecība un remonts
  • Hidrotehnisko būvju būvniecība un remonts
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un remonts
  • Citi speciālializētie būvdarbi
  • Projektēšanas darbi