Elektrotehnika

• Transformatoru remonts (līdz 330 kV).
• Apakšstaciju izbūve un rekonstrukcija (līdz 330 kV).
• Ārējo un iekšējo elektrotīklu projektēšana un izbūve.
• Releju aizsardzības, automātikas un vadības ierīču montāža un pārbaude.
• Gaisvadu un kabeļlīniju izbūve un rekonstrukcija (līdz 330kV).
• Apgaismojuma tīkla projektēšana un izbūve.