Siltumtehnika

• Biomasas (šķeldas, biogāzes utt) koģenerācijas staciju projektēšana, piegāde, būvniecība.
• Gāzes ūdenssildāmo un tvaika katlu projektēšana, piegāde un būvniecība.
• Gāzes dzinēju koģenerācijas staciju projektēšana, piegāde, būvniecība.
• Visu veidu mehāniskās montāžas darbi (cauruļvadi, metālkonstrukcijas, siltumtehniskās un industriālās iekārtas u tml.).
• Katlumāju un koģenerāciju staciju apkalpošana un serviss.
• Siltumtehnisko un industruālo iekārtu remontdarbi.
• Katlumāju un koģenerācijas staciju automatizācijas un vadības sistēmas projektēšana, piegāde, izbūve un apkalpošana.