Misija, vīzija, vērtības

Misija – Piedāvāt klientiem inovatīvus, ilgtspējīgus un uzticamus inženiertehniskos risinājumus.

Vīzija – Vadošais Latvijas uzņēmums enerģētikas objektu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas jomā.

 

Vērtības

Kompetence – personāla profesionalitāte un attīstība.

Elastība – spēja pielāgoties klientu īpašajām vajadzībām.

Atbildība – atbildība pret klientiem, sabiedrību un apkārtējo vidi.