Nozīmīgākie objekti

Pasūtītājs: “Alstom” un SIA “Latvijas Energoceltnieks”

Pļaviņu HES hidroagregātu Nr. 4, 5, 7 rekonstrukcija – būvdarbi, iekārtu nomaiņa, statora remonts.

Pasūtītājs: AS “Latvenergo”

Papildus ūdensildāmā katla izbūve Rīgas TEC-1.

Pasūtītājs: SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”

Degvielas uzpildes stacijas būvniecība Kandavā.

Pasūtītājs: AS “Latvenergo”

Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru Nr. 6 un Nr. 7 remontsienas rekonstrukcija un aizvaru atjaunošanas remonts.

Pasūtītājs: AS “Rīgas Siltums”

Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas energobloka ar elektrisko jaudu 4 MW izbūve.

Pasūtītājs: SIA “Fortum Jelgava” 

Būvdarbu veikšana zem nulles līmeņa biokurināmā koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73.

Pasūtītājs: Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut 

Rīgas TEC-2 rekonstrukcija – tvaika turbīnas montāža, tvaika katla un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, vadības un kontrolmēriekārtu uzstādīšanas  darbi.

Pasūtītājs: PS “E&S 1000”

DN 1000 siltumtīkla izbūve TEC-2 teritorijā.

 

Pasūtītājs: AS “Latvijas elektriskie tīkli”

110/20 kV apakšstacijas “Alsunga” rekonstrukcija.

Pasūtītājs: AS “Latvijas elektriskie tīkli” 

330 kV elektropārvades līniju LB301, LB302, LB303, LB304 un LB305 izbūve no pārslēguma punkta atzīmē 52 metri uz apakšstaciju Nr.4 “Aizkraukle”.

Pasūtītājs: AS “Latvenergo” 

Rīgas TEC-2 tehniskā ūdens sistēmas posma nomaiņa no krasta sūknētavas līdz apdzīvotai vietai “Datavi”, t.sk. polietilēna cauruļvadu piegāde.

Pasūtītājs: AS “Latvenergo”

Rīgas HES dambju augšas bjefa nogāžu betona stiprinājumu atjaunošana (posmā no PK 14+00 līdz PK 31+33 un posmā no PK 51+76 līdz PK 64+92).

Pasūtītājs:  AS “Latvenergo” 

Rīgas TEC-2 ūdensslidāmo katlu Nr.1-3 jaunā 50m augstā metāla dūmeņa izbūve, ūdenssildāmo katlu Nr.1-4 pārbūve un ieregulēšana.