Pasūtītājs: PS E&L Projekts

110/10 kV apakšstacijas Nr.178 ”Ķengarags” izbūve, jaunas iekārtas un materiālu piegāde, iekārtu uzstādīšana, montāža un ieregulēšana, būvniecības darbi, projekta autoruzraudzība un nodošana ekspluatācijā.