Pasūtītājs: AS Augstsprieguma tīkls

110 kV transformatora TNr.1 nomaiņa un 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve (tajā skaitā projektēšana) 110/20/10 kV apakšstacijā Nr.66 ”Priekule”