Pasūtītājs: AS Augstsprieguma tīkls

330/110/10 kV apakšstacijas ”Imanta” 110 kV sadales ietaises rekonstrukcija, celtniecība un montāža