Pasūtītājs: AS Latvijas Energoceltnieks

330/110 kV apakšstacijas Nr.40 ”Viskaļi” 330 kV sadales ietaises rekonstrukcija