Pasūtītajs: AS Latvijas elektriskie tīkli

110kV sadales ietaises rekonstrukcija (110 kV ligzdas – 13 gab.), 110kV GVL nulles pārlaidumu izbūve (110 kV GVL – 7 gab.), 110kV KL izbūve (1 gab.).
Pašpatēriņa ietaises rekonstrukcija, releju aizsardzība un automātika, telemehānika, mērījumi, sakaru mezgla izbūve.