Pasūtītājs: AS Augstsprieguma tīkls

Apakšstacijas Nr.33 ”Krāslava”  110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV tiltu rekonstrukcija