Pasūtītājs: AS Augstsprieguma tīkls

Apakšstacijas Nr.94 ”Kārsava” 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV tiltu rekonstrukcija