Pasūtītājs: PJSC Power Machines

Hidroagregāta Nr.7  modernizācijas darbi