Pasūtītājs: AS Rīgas Siltums

Papildus dīzeļdegvielas tvertņu 2 x 400 m3 uzstādīšana siltumcentrālē „Imanta”