Pasūtītājs: AS Latvenergo

Pļaviņu HES hidroagregāta AN5 atjaunošanas remonts