Pasūtītajs: AS Latvenergo

Rīgas TEC-2 pašpatēriņa elektriskās barošanas sistēmas pārbūve, siltumtīklu ūdens cirkulācijas sistēmas pārbūve, siltumtīklu piebarošanas sistēmas pārbūve, ugunsdzēsības ūdens sistēmas rekonstrukcija un automatizētas vadības sistēmas izveide