Pasūtītājs: SIA Juglas jauda

Šķeldas katlumājas ar siltuma jaudu 8MW izbūve