03.10.2016.SIA “Energoremonts Rīga” saņem pateicības rakstu no Latvijas Bērnu fonda par ieguldījumu Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra piebūves celtniecībā