18.04.2017.SIA „Energoremonts Rīga” saņem pateicību no Latvijas Bērnu Fonda par atbalstu Ziemassvētku labdarības akcijā “Nepaej garām”