12.01.2016.SIA „Energoremonts Rīga” saņem pateicību no Latvijas Bērnu Fonda