01.05.2017.SIA „Energoremonts Rīga” saņem pateicību no Valsts ieņēmumu dienesta