04.02.2020.SIA “Energoremonts Rīga” saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.425 ar “Rīgas Siltumu”, veic Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūvi siltumcentrālē “Imanta”.