01.02.2013.Ekspluatācijā tiek nodota Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 4 MW.

Ekspluatācijā tiek nodota Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 4 MW.