Elektromontieris/-e

Darba pienākumi:

 • Veikt elektrotehnisko iekārtu apkalpošanas, remonta, montāžas, demontāžas un ieregulēšanas darbus elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmās
 • Darbs elektroietaisēs
 • Darbs komandējumos Latvijas teritorijā

Prasības kandidātam:

Prasmes, zināšanas:

 • Zināšanas par darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principiem, lietošanas noteikumiem
 • Prasmes pielietot elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas noteikumus darba procesā
 • Izpratne par individuālo un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu lietošanu
 • Valsts valodas zināšanas – ne zemāk kā pamata B2 līmenis

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā uzņēmumā
 • Sociālās garantijas
 • Karjeras izaugsmes iespējas
 • Profesionālu aprīkojumu
 • Darba laiks – pilnu vai nepilnu slodzi

Kontaktinformācija:

Adrese: SIA „Energoremonts Rīga”, Krustpils iela 15, Rīga, LV-1073

E-pasts: personaldala@err.lv

Fakss: 67724077

Pretendentus lūdzam sūtīt CV ar norādi „Elektromontieris”