14.11.2016.SIA “Energoremonts Rīga” noslēdz līgumu Nr.SKV-L-2016/929 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

liaa