Pasūtītājs: AS Rīgas Siltums

Dīzeļdegvielas tvertnes V=50m3 uzstādīšana katlu mājā Rīgā, Keramikas ielā 2A