Pasūtītājs: OAO Силовые машины

Pļaviņu HES hidroagregātu Nr.1 un Nr.3 modernizācija