Pasūtītājs: AS Latvenergo

Rīgas HES ūdenspārgāznes aizsprosta aizvaru glabātuves sienas ar konsoli no lejas bjefa puses remonts